۱۱ آبان, ۱۳۹۷

ایکس بادی شاخه ای است از متد EMS که به معنی تحریک الکترونیکی عضلات است.

۱۱ آبان, ۱۳۹۷

اگر به دنبال ایجاد تغییر در شرایط فیزیکی بدنتون هستیداما...

۲۳ آبان, ۱۳۹۷

بسیاری معتقد هستند که جریان الکتریکی می‌تواند عوارض جانبی داشته باشد ...